Make your own free website on Tripod.com
LOGOP.jpg (7352 bytes) 

Progrsm ini amat mementingkan  unsur integrasi di kalangan peserta.

Bagi menjayakan   aktiviti persembahan  budaya,   para peserta diminta berbincang  dalam kumpulan . Di sini akan terlihat  sikap  tolak ansur di kalangan peserta. Ada unsur terima  dan menyerap. Jangan pula ada yang tersinggung.

 

depan.jpg (19881 bytes)

bincang1.jpg (27843 bytes)

bincang_budaya.jpg (23013 bytes)